cover_image

路边哪些野花「不能采」?这款小程序,帮你找回遗失的好奇心

recommendation小程序微信小程序微信小程序推荐智能识别微信小程序推荐植物识花识花君
LynnLu

<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-907761" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/hpsh.jpg" alt="" width="1200" height="750" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/hpsh.jpg 1200w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/hpsh-360x225.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/hpsh-768x480.jpg 768w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/hpsh-1024x640.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p> <p class="p1">在马路边、小花园里、大草原上,或者是别人的花盆<span class="s1">/</span>朋友圈里,<strong>看到好看又叫不出名字的花花草草,是不是有一种很想知道这是什么品种的冲动?</strong></p> <p class="p1">不要慌。除了张嘴问别人,以及硬生生把好奇心憋回去,<strong>现在,你还有个更高级的选择。</strong></p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906397" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1659.jpg" alt="" width="1080" height="720" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1659.jpg 1080w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1659-360x240.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1659-768x512.jpg 768w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1659-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p> <p class="p1">掏出手机,用「识花君」小程序扫一扫,立刻就知道你面前这个小家伙姓甚名谁啦<span class="s1">~ </span></p> <p class="p1"><strong>如果有朋友在身边,还可以顺便装个<span class="s1">X</span>,是不是很赞</strong><span class="s2">😏</span></p> <p class="p1">当然,你也可以先拍下来,等有空的时候,再来识别手机里的存货。</p> <p class="p1">是的,这里的存货不光是你以前拍过的照片,各种你在别的地方看到的图片,比如说<strong>网上偶遇的美图、漂亮的壁纸、别人的朋友圈</strong><span class="s1">……</span>都可以保存到相册里,然后用识花君测测里面到底是什么花<span class="s1">~</span></p> <p class="p1">无论你是看到什么都想知道是啥的好奇宝宝,还是正在养成的植物爱好者,都可以用它来测一测。</p> <p class="p1">一打开小程序,就是酱婶儿的。</p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906413" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun01.jpg" alt="" width="1000" height="1000" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun01.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun01-360x360.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun01-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p> <p class="p1">你可以点小相机拍照,也可以去相册选图。</p> <p class="p1">让我们来随便找两张有花儿的照片,看看识花君的鉴定结果:</p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906538" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun02.jpg" alt="" width="1000" height="889" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun02.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun02-360x320.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun02-768x683.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p> <p class="p1">你看,就算花朵很小也能识别的出来,<strong>超智能,一点都不傻瓜。</strong></p> <p class="p1">如果你觉得不太像,还可以点击右侧的箭头,看看其他类似的结果。</p> <p class="p1">点进去一个最像的看看:</p> <p class="p1"><span class="s1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906539" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun03.jpg" alt="" width="1000" height="1300" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun03.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun03-360x468.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun03-768x998.jpg 768w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun03-788x1024.jpg 788w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br /> </span>每种花草不止有<strong>科属信息、多图对比</strong>,还有可爱俏皮的描述,以及<strong>药用价值甚至诗词典故。</strong></p> <p class="p1">最贴心的是,「识花君」居然还能<strong>帮你自动保存识花记录!</strong></p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906540" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun04.jpg" alt="" width="1000" height="1000" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun04.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun04-360x360.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun04-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p> <p class="p1">回到主页点击「我的」,你看,之前搜过的记录都在这里了,超方便!</p> <p class="p1">不仅如此,主页下方中间,还有一个识花「广场」的入口,<strong>让你足不出户就能饱览万花,看看其他人眼中的花花草草。</strong></p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906542" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun05.jpg" alt="" width="1000" height="860" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun05.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun05-360x310.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun05-768x660.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p> <p class="p1">看!有这么多没见过的新奇品种呢。</p> <p class="p1">除此之外,在最近的更新中,广场里还添加了「每日最佳」的板块,每天会公布被赞最多的前 5 名。</p> <p class="p1"><img class="aligncenter size-full wp-image-906545" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun06.jpg" alt="" width="1000" height="860" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun06.jpg 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun06-360x310.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/shihuajun06-768x660.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p> <p class="p1">最近,「识花君」还添加了新的「美文」频道,里面有一些关于植物养护、健康养生之类的小文章。</p> <p class="p1">希望本文能够让更多的人知道这个棒棒哒小程序<span class="s1">~ </span><span class="s1">(</span><span class="s3">♡</span><span class="s1">˙</span>︶<span class="s1">˙</span><span class="s3">♡</span><span class="s1">)</span></p> <p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-907756 aligncenter" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/09/qrsh.jpg" alt="" width="800" height="410" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/qrsh.jpg 800w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/qrsh-360x185.jpg 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/09/qrsh-768x394.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p> <p class="p1" style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">「识花君」小程序使用链接</span><br /> <a href="https://minapp.com/miniapp/3773/"><span style="color: #808080;">https://minapp.com/miniapp/3773/</span></a></p> <p><strong>关注「<span style="color: #605eac;">知晓程序</span>」公众号 👇</strong></p> <ul> <li>在微信后台回复「<strong><span style="color: #605eac;">藏宝图</span></strong>」,获取最好玩的小程序全名单<strong>。</strong></li> <li>在微信后台回复「<span style="color: #605eac;"><b>666</b></span>」,加入知晓开发联盟。</li> </ul> <p><img class="alignnone size-full wp-image-784874" src="http://ifanr-cdn.b0.upaiyun.com/wp-content/uploads/2017/02/zxcx_0208.png" alt="zxcx_0208" width="1000" height="926" srcset="http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/02/zxcx_0208.png 1000w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/02/zxcx_0208-360x333.png 360w, http://www.ifanr.com/wp-content/uploads/2017/02/zxcx_0208-768x711.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>